Om bloggar.net

Bloggning som fenomen har växt rekordartat under åren som gått. Varje dag startas hundratusentals nya bloggar och det finns inte någon indikation på att det skulle bli färre. Att man bestämmer sig för att starta en blogg handlar ofta om att få utlopp för sin egen berättelse. Det är en publik dagbok som följer trenden om att bygga sin egen plattform där man själv står i centrum för publikens (läs: besökarens) fokus. Den som vill börja blogga kan i dagsläget ta hjälp av en rad olika bloggplattformar och verktyg. bloggar.net är ett sådant exempel.

Börja blogga på bloggar.net

Den som är intresserad av att dela med sig av sina tankar och sin vardag, är välkommen att kontakta oss! Vi underhåller plattformen och ser till att alla tekniska frågor hanteras snabbt och enkelt. För den som bloggar återstår bara att formulera sina texter!

Även om man kan blogga om vilka ämnen som helst, är det vanligt att man håller sig till en viss inriktning. Dels för att man skall kunna nå ut till personer med samma intressen, men också för att kunna etablera sig som en sakkunnig. Att sammanfläta bloggande med kommersiell verksamhet har blivit vanligare. Inte minst i kölvattnet av influencers och vloggar. En indikation på detta är att åtskilliga bloggar nu följer ett bestämt ämnestema vilket underlättar för såväl besökare som för annonsörer.

Blogg för privatperson eller företag

Att driva en företagsblogg är vanligt i flera länder. Via denna kan man nå ut till såväl medarbetare som till nyhetsbyråer, investerare och makthavare. Inte sällan används denna för information som är mindre formell. Trenden har snabbt etablerat sig även i Sverige där företag ofta har en blogg-del på webbplatsen. Privatpersoner har mer sällan en egen webbplats för sin blogg utan tenderar att använda en bloggtjänst.

Vilken sorts blogg efterfrågas?

Det finns flera olika sorters bloggar som alla har samma vision om att förmedla en personlig, eller sak-orienterad, berättelse ur verkligheten. Här listar vi några av de bloggtyper och inriktningar som förekommer.

  • Företagsblogg
  • Privatblogg
  • Föreningsblogg
  • Nyhetsblogg
  • Blogg om ett ämne